Olga Fiļipova

Olga Muhina (bij. Fiļipova) "SEB bankas" stipendiju (1 710 eiro) ieguvusi 2008./2009.gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes bakalaura programmas 1.kursā.

2012. gadā Olga aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Etniski heterogēno darba kolektīvu ietekme uz starptautiskās organizācijas kultūru".