Eduards Baķis

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendiju (2 560 eiro) ieguvis 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Ķīmijas fakultātes pirmajā kursā.
Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvents Eduards Baķis pirmoreiz par stipendiju uzzinājis no laikraksta, taču vēlāk informācija izskanējusi teju visur – no televīzijas līdz pat skolas ziņojumu dēlim.

„Stipendija ir iespēja studēt, jo bez „Ceļamaizes” tas būtu ārkārtīgi sarežģīti. Tas noteikti ir arī uzticības apliecinājums, ko ļoti augstu vērtēju, jauns izaicinājums attaisnot uz mani liktas cerības un stimuls vispusīgi piepildīt studenta dzīvi. Arī citiem noteikti iesaku pieteikties - uzdrīkstēties un mēģināt nekad nebūs par ļaunu!” saka Eduards.

„Atbalsts izglītībai ir nesavtīga, apbrīnojama un cēla rīcība, kas vērsta uz kopīgu labumu. Tieši mecenāti ir tie, kuru spēju savulaik gūt pārticību un pēcāk to viedi ieguldīt būtu jāuzskata par paraugu visai mūsdienu sabiedrībai,” domā Eduards.

2012. gadā Eduards aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Luisa skābju katalizētas maleīnskābes izoimīdu Dīlsa – Aldera reakcijas" un 2014. gadā maģistra darbu par tēmu "Molekulārās mijiedarbības jonu šķidrumos".