Agnese Kapace

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Ķīmijas fakultātes pirmajā kursā.
Nautrēnu vidusskolas absolvente Agnese Kapace par iespēju ieteikties LU Fonda stipendijai „Ceļamaize” uzzinājusi no klases audzinātājas. Papildu informāciju sameklējusi mājas lapās fonds.lv un lu.lv.

„Stipendija ir neatsverams atbalsts, lai veiksmīgi iegūtu kvalitatīvu augstāko izglītību un būtu konkurētspējīga speciāliste savā nozarē. Bez LU Fonda mecenātu atbalsta man šī iespēja būtu liegta līdzekļu trūkuma dēļ,” domā Agnese. „Iegūta kvalitatīva augstākā izglītība ir pamats gan personas, gan visas sabiedrības izaugsmei. Izglītība nozīmē ne tikai intelekta paaugstināšanu, bet arī citas dzīves uztveres veidošanos, jo LU iegūtās zināšanas būs mana pasaules skatījuma pamatā. Izglītība palīdz sasniegt izvirzītos mērķus un piepildīt sapņus.”

„Stipendija „Ceļamaize” ir iespēja spējīgiem jauniešiem iegūt kvalitatīvu izglītību, kas ir veiksmīgas turpmākās izaugsmes garants neatkarīgi no viņu materiālā stāvokļa. LU Fonda pamatvērtības - izcilība, uzticamība un gods, tradīcijas un pētniecība - kļūst par ikviena stipendiāta, arī manām, pamatvērtībām. Uzskatu, ka katra stipendiāta pienākums ir maksimāli veltīt sevi studijām, lai attaisnotu LU Fonda un mecenātu sniegto atbalstu,” domā Agnese.

2012. gadā Agnese aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Beršanas procesā pievienotā šķīdinātāja ietekme uz ftorafūra α- un β- formu savstarpējo fāžu pāreju".