Anda Miščenko

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Humanitāro zinātņu fakultātes pirmajā kursā.

Nautrēnu vidusskolas absolvente Anda Miščenko par stipendiju „Ceļamaize” uzzinājusi no klases audzinātājas, tad par to pastāstījusi arī krustmāte un tētis. Tā kā stipendijai pieteikušies arī vairāki klasesbiedri, tad cits citu uzmundrinājuši un atbalstījuši, kopā kārtojuši nepieciešamās formalitātes un prātojuši, kā parādīt sevi no labākās puses, kopīgi arī sekojuši līdzi aktualitātēm un informācijai. Morāli liels atbalstītājs bijusi ģimene.

„Apzinos, ka bez LU Fonda atbalsta nespēšu iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību, uzsākt patstāvīgu dzīvi galvaspilsētā, turpināt paplašināt savu redzesloku, bagātināties kulturāli, iegūt jaunus kontaktus ar radošiem un interesantiem cilvēkiem. Stipendijai „Ceļamaize” ir izšķirošā nozīme mana nākotnes ceļa veidošanās procesā,” stāsta Anda.

Jauniete izglītību uzskata par drošu pamatu, uz kā būvējama stabila nākotne, turklāt paralēli mācībām nepieciešams izglītoties - nevajag aizmirst par sevis garīgu bagātināšanu un zināšanu loka paplašināšanu. Kultūras un cilvēka mijiedarbība Andu ir interesējusi jau sen, vien nevarējusi atrast piemērotu studiju jomu nākotnes profesijai – jauniete izvēlējusies uzsākt studijas antropoloģijā, kas ir jauna studiju programma LU.

„Sakāmvārds „Derīgāk vairot zināšanas nekā zeltu” pilnībā raksturo mecenātus, viņu labo gribu un iespēju palīdzēt. Tā ir liela gudrība iegūt, saglabāt un vairot materiālos līdzekļus, tomēr, lai savā pārticībā dalītos ar citiem, ir vajadzīga arī liela gara bagātība un laba sirds. Domāju, ka jaunieši, kuriem palīdzējuši mecenāti, nākotnē paši vairos gan zināšanas, gan zeltu,” spriež Anda.