Anna Akmene

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes pirmajā kursā.

Cesvaines vidusskolas absolvente Anna Akmene par stipendiju „Ceļamaize” uzzinājusi no sižeta LNT ziņās, tālāk gatavojusies, izmantojot LU Fonda mājas lapas informāciju.

„Stipendija ir ne tikai finansiālais atbalsts, bet arī motivācija, lai tiektos arvien augstāk un augstāk, sniedzoties pēc vislabākā. Uzskatu, ka mērķtiecība, pašpaļāvība un centība palīdzēja kļūt par vienu no 90 veiksminiekiem, kam dots šis gods – saņemt stipendiju ''Ceļamaize 2009'' LU jubilejas gadā,” spriež Anna.

LU Fonda mecenātu atbalsts ir patiesi cēlsirdīgu un nesavtīgu cilvēku rīcība, kam rūp mūsu valsts centīgie, talantīgie studenti ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu. Šo brīnišķīgo cilvēku atbalsts sagrauj bieži vien tik bremzējošo barjeru, ko sauc par nepietiekamu finansiālo nodrošinājumu, kas nereti liedz potenciālajiem studentiem studēt: „Mecenāti ir tie, kas vēlas mums, studentiem, palīdzēt pārvarēt šo barjeru, sniedzot savu atbalstu, kas darbojas ne tikai no finansiālā nodrošinājuma aspekta, bet reizē dod spēcīgu pozitīvu impulsu, lai bezrūpīgi varētu veltīt laiku studijām. Patiesi apbrīnoju un cienu cilvēkus, kas izvēlas nodoties šādam aicinājumam - mecenātismam. Nešaubos, ka mecenāti ir lepni, atbalstot stipendiātus, tas ir ieguldījums mūsu valsts kopējā nākotnē. Nodarbojoties ar mecenātismu, es vēlētos sniegt atbalstu centīgiem, apņēmības un entuziasma pilniem Latvijas jauniešiem, kas ir gatavi tiekties pēc vislabākā un tic saviem spēkiem.”