Arina Kudrjavceva

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Datorikas fakultātes pirmajā kursā.
Jēkabpils 3.vidusskolas absolvente Arina Zubkova (bij. Kudrjavceva) par stipendiju „Ceļamaize 2009” uzzinājusi no klases audzinātājas, pēc tam arī rūpīgi iepazinusies ar informāciju LU Fonda mājas lapā. Par pamudinājumu pieteikties stipendija jauniete ir pateicīga saviem vecākiem. Viņa sevi raksturo kā strādīgu un izpalīdzīgu, tieši mērķtiecību uzskata par panākuma avotu.

Par stipendijas lielo nozīmi pārliecināta Arina: „Pirmkārt, stipendija dod iespēju studēt augstskolā. Izglītībai ir ļoti nozīmīga loma manā dzīvē. Kādu izglītību iegūšu šodien, tāda nākotne būs rīt. Otrkārt, vairāk laika veltīt studijām un aktīvai sabiedriskajai darbībai. Treškārt, kļūt patstāvīgai un atbildīgai. Stipendija „Ceļamaize” palīdzēs nodrošināt izcilu izglītību.”

Jau kopš pamatskolas absolvēšanas Arina bija izvirzījusi mērķi – iegūt izglītību LU. „Ļoti vēlos iegūt bakalaura grādu dabaszinātnēs un turpināt savas studijas maģistrantūrā, kā arī strādāt par skolotāju. Nākotnē vēlos strādāt Latvijas skolās un mācīt skolēniem dabaszinātņu priekšmetus. Tas būs mans galvenais devums Latvijai,” stāsta Arina.

Arina ļoti augstu vērtē mecenātu atbalstu „Ceļamaizes” stipendijai, jo tieši viņi ir tie, kas palīdz jauniem, motivētiem un mērķtiecīgiem jauniešiem iegūt izcilu izglītību. Tieši tiem, kuriem šī iespēja dažādu iemeslu dēļ būtu liegta. „Mecenāti ir tie cilvēki, kuri uztraucas par Latvijas nākotni un saprot, ka Latvijas nākotne ir studenti. Pateicoties mecenātu palīdzībai, jaunie studenti spēs pārvarēt vienu no grūtākajiem šķēršļiem jaunajā dzīves solī. Liels paldies par to!” teic Arina.

 

Hobiji: Teātris, folklora.

Sevi raksturo: Mērķtiecīga, atbildīga, izpalīdzīga.

Moto: Dari to, kas tev patīk!

Ceļamaizes stipendiāte Arina Kudrjavceva 2015. gadā par sevi stāsta:

Kļūt par skolotāju ir daudzu bērnu sapnis, bet man tas izrādījās ne tikai sapnis.

Jau kopš pamatskolas absolvēšanas mērķis bija studēt Latvijas Universitātē, izvēlējos Ķīmijas fakultāti, kur 4 gadu garumā studēju par ķīmijas un bioloģijas skolotāju. Svarīgi studiju sākumā saprast – vai izvēlēta profesija ir pareizā. Tādēļ aktīvi iesaistījos Jauno ķīmiķu skolas darbībā, kur darbs ar skolēniem izrādījās interesants un atbildīgs. Pēc šis pieredzes, turpināju darbu skolā.

Iegūtās stipendijas vērtība ir nenovērtējama, jo tieši 1.studiju gads jaunā vidē, sabiedrībā ir grūtākais. Ceļamaize stipendija deva iespēju pilnvērtīgi studēt, pilnveidoties un aktīvi iesaistīties studentu sabiedriskajās aktivitātēs. ļoti augstu vērtēju mecenātu atbalstu „Ceļamaizes” stipendijai, jo tieši viņi ir tie, kas palīdz jauniem, motivētiem un mērķtiecīgiem jauniešiem iegūt izcilu izglītību. Tieši tiem, kuriem šī iespēja dažādu iemeslu dēļ būtu liegta. Mecenāti ir tie cilvēki, kuri uztraucas par Latvijas nākotni un saprot, ka Latvijas nākotne ir studenti. Pateicoties mecenātu palīdzībai, jaunie studenti spēs pārvarēt vienu no grūtākajiem šķēršļiem jaunajā dzīves solī.