Artis Ozoliņš

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (1 280 eiro) ieguvis 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Datorikas fakultātes pirmajā kursā.
Artis Ozoliņš ir Bērzpils vidusskolas absolvents. Jaunietis domā, ka par stipendiju „Ceļamaize” visi 12.klases skolēni zinājuši jau laicīgi, jo informācija bijusi gan skolā, gan reģionālajā laikrakstā, gan televīzijā un internetā.

„Stipendija nozīmē iespēju studēt. Pirmais studiju gads ir materiāli visgrūtākais, jo ir vajadzīgas daudzas lietas, lai patstāvīgi dzīvotu kopmītnēs un studētu Rīgā, kurā dzīve ir diezgan dārga. Manuprāt, mecenāti to ļoti labi zina, tāpēc šī stipendija tiek piešķirta tieši pirmajam gadam,” spriež Artis. „Nenāku studēt tikai tāpēc, lai būtu augstākā izglītība - vēlos tiešām būt spējīgs darboties savā nozarē.”

Jaunietis spriež, ka stipendija „Ceļamaize” norāda, ka ir vēl palikuši nesavtīgi cilvēki, kuri vēlas redzēt Latviju bagātu ar izglītotiem un mērķtiecīgiem jauniešiem, turklāt tā ir lieliska iespēja maznodrošinātam jaunietim izsisties un piepildīt savus mērķus: „Mecenāti pilnīgi noteikti ir pelnījuši vislielāko sabiedrības cieņu par savu atbalstu.”

2013. gadā Artis aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Datubāzes sinhronizācijas risinājums Magento e-komercijas platformai".