Artūrs Māss

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (1280 eiro) ieguvis 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Bioloģijas fakultātes pirmajā kursā.
Priekules vidusskolas absolvents Artūrs Māss par stipendiju uzzinājis no klases audzinātājas Irinas Tiesneses un no ziņu pārraides televīzijā.

Stipendiju uzskata par jaunu iespēju savā dzīvē. Artūram ļoti interesē bioloģija, viņš vēlas kļūt par botānikas skolotāju: „Latvijai vēlētos dot savas zināšanas, skolojot bērnus vai arī strādājot kādā laboratorijā.”

Mecenātu atbalsts, viņaprāt, daudziem paver iespēju iestāties tieši LU.

 2014. gadā Artūrs aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Lonicera caerulea subsp. pallasii (Ledeb.) Browicz. ekoloģija un izplatība Latvijā".