Baiba Berķe

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Sociālo zinātņu fakultātes pirmajā kursā.

Baiba Berķe ir Rīgas Centra humanitārās ģimnāzijas absolvente, par stipendiju „Ceļamaize 2009” uzzinājusi skolā no ziņojuma pie informācijas stenda. Skatījusies materiālus arī internetā, bet īsto pārliecību un iedrošinājumu sniedzis brālis. Jauniete jau zinājusi, ka vēlas studēt tieši LU. Sākumā nebijusi pārliecināta, vai pieteikties, jo zinājusi, ka Latvijā daudziem jauniešiem ir apgrūtināta materiālā situācija.

„Stipendija „Ceļamaize” man nozīmē iespēju turpināt mācības, turklāt tajā vietā un tieši tādas lietas, kas mani jau ilgu laiku interesē. Apzinos: tas, ka man piešķirta šī stipendija, uzliek arī milzīgu atbildību, bet esmu apņēmības un entuziasma pilna attaisnot uz sevi liktās cerības,” stāsta Baiba.

„Cienu mecenātus par to, ka viņi sniedz palīdzību jauniešiem, kam ir apgrūtināts materiālais stāvoklis, bet ambīcijas un mērķi nākotnei, dodot iespēju studēt, iegūt augstāko izglītību un līdz ar to sniedzot ieguldījumu Latvijas attīstībā, jo valsts nākotne gulstas uz tās iedzīvotāju pleciem. Kā „Ceļamaizes” stipendiāte esmu personīgi ļoti pateicīga mecenātiem. Milzīgs paldies!” saka Baiba.