Daila Brizga

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Humanitāro zinātņu fakultātes pirmajā kursā.
Daila Brizga ir Saldus pilsētas ģimnāzijas absolvente, par stipendiju „Ceļamaize 2009” uzzinājusi skolā, pēc tam par to interesējusies mājas lapā fonds.lv.

„Uzskatu, ka stipendija „Ceļamaize” ir unikāla ar to, ka atbalsta, pirmkārt, spējīgus un aktīvus jauniešus, otrkārt, tos, kam ir nepietiekams materiālais nodrošinājums. Tā atšķiras no citām stipendijām, kuras priekšroku dod tikai kandidātiem ar nepietiekamu materiālo stāvokli, tāpēc nevilcinoties biju gatava censties un mēģināt. Papildu stimuls bija tas, ka mani klasesbiedri arī sasparojās un pieteicās stipendijai, tas deva impulsu rīkoties un negaidīt nākamo iespēju,” stāsta Daila. „Šī stipendija man nozīmē uz laiku iegūt neatkarības sajūtu - tā palīdzēs segt studiju maksu, atvieglot dzīvošanas izdevumus un varbūt pat iegādāties papildu mācību materiālus kvalitatīvākām un novatoriskākām šā gada studijām LU. Stipendija arīdzan pavērs iespēju iegūt jaunus kontaktus, tiekoties ar pārējiem stipendiātiem.”

„LU Fonda mecenāti ir īpaši un izredzēti cilvēki. Viņu liktenis un viņiem dotās iespējas nav nejaušas, jo tās ir pavērušas tik daudziem studentiem uz mirkli aizmirst bažas par nākotni, bet tā vietā nopietni pievērsties savai izaugsmei studijās. Mecenātu atbalsts studentiem noceļ lielo slogu meklēt kredītus vai darbu. Lielākie ieguvēji, protams, esam mēs, studenti, bet es atļaušos teikt, ka visi mecenātu labie darbi turpina dzīvot mūžīgi caur studentu nākotnes perspektīvām, jo mecenātu atbalsts ir pakāpiens studentiem uz augšu,” norāda Daila.

2013. gadā Daila aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Abreviatūras dažādu reģistru tekstos".