Guna Dancīte

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Vēstures un filozofijas fakultātes pirmajā kursā.
Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvente Guna Dancīte no Vecpiebalgas novada Inešiem par „Ceļamaizes” stipendiju uzzinājusi no televīzijas un informācijas skolā, kā arī, ielūkojoties LU mājas lapā, taču uz stipendiju kā reāli iegūstamu iespēju sākumā necerējusi.

„Stipendija „Ceļamaize” ir patiesi iespaidīga, ar tās palīdzību varu pilnvērtīgi nodoties mācībām, jo nevajadzēs meklēt darbu. Mācību materiāli, dažādi sadzīves priekšmeti un sabiedriskais transports - trīs svarīgākās un nepieciešamākās lietas studentam. Ja nebūtu stipendijas, tad, visticamāk, ciestu gan mans mācību process, gan pārdomātu, vai vispār studēt. Taču tagad varu neuztraukties par apkārtējiem apstākļiem, jo varēšu sev nodrošināt šo studentu „pirmās nepieciešamības komplektu”. Mūsdienās nevienam nav viegli, tāpēc šāds atbalsts ir neizmērojams ikvienam,” spriež Guna.

„Pārsteidz tas, ka joprojām ir cilvēki ar patiesām un skaidrām sirdīm. Dzīves pārbaudījumi tik ļoti ietekmē un maina dzīves, notikumus un attieksmes, taču par spīti visam šie ļaudis saskata ideālus un palīdz novērst šķēršļus tiem, kuri vēlas šos mērķus piepildīt. Izglītība ir bijusi svarīga visos laikos, taču ne vienmēr ir viegli to sasniegt. Daudzi ir atteikušies no saviem sapņiem, saviem ideāliem tieši materiālo apstākļu dēļ, taču, pateicoties LU Fonda mecenātu atbalstam, mēs no tiem neatteiksimies,” saka Guna, kas par būtisku savas veiksmes atslēgu uzskata neatlaidību un uzdrīkstēšanos.

2014. gadā Guna aizstāvējusi maģistra darbu par tēmu "Lielā Ludzas ezera un Sises apmetnes kaula un raga rīku savrupatradumu komplekss".