Guna Eņģele

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (1280 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pirmajā kursā.
Ogres profesionālās vidusskolas absolvente Guna Eņģele par stipendiju „Ceļamaize” uzzinājusi LU mājas lapā, tad arī sākusi vairāk interesēties, kas ir LU Fonds un ar ko tas nodarbojas. Liels stimuls un atbalsts pieteikšanās procesā bija ģimenes locekļi un draugi, kas mudināja ātrāk iesniegt dokumentus un nepadoties.

„Tā kā vienmēr esmu uzskatījusi, ka neatlaidība atmaksājas, nolēmu izmantot šo izdevību un pieteicos stipendijai, kaut gan zināju, ka tā varbūt domā vēl vairāki simti topošo studentu,” pieteikties abiturientus mudina Guna, jo, viņasprāt, tā ir iespēja, kuru nedrīkst laist garām.

Kļūstot par Fonda stipendiāti, Guna ieguvusi ne tikai finansiālos līdzekļus mācību maksas segšanai, bet arī iespēju būt vēl sabiedriskākai – iesaistīties LU Fonda un LU pasākumos. „Stipendija ir arī stimuls mācīties teicami, jo tagad es esmu viena no tiem 90, uz kuriem paļaujas un kuriem jāattaisno uz viņiem liktās cerības,” ir pārliecināta Guna.

Gunasprāt, LU Fonda mecenāti ir patiesi nesavtīgi un sirsnīgi cilvēki, kuri domā par Latviju, tās nākotni un valsts pamatu – izglītību. Mecenāti dod iespēju jauniešiem studēt un saņemt kvalitatīvu izglītību.

2012. gadā Guna aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Smilšaino un mālaino grunšu granulometriskais sastāvs un fizikālās īpašības Rīgas HES aizsprosta būvju apkārtnē" un 2014. gadā maģistra darbu par tēmu "Biogēno grunšu raksturošana, izmantojot statiskās zondēšanas datus".