Guna Začeste

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Sociālo zinātņu fakultātes pirmajā kursā.
Rēzeknes 1.vidusskolas absolvente Guna Začeste skolā ieraudzījusi plakātu ar informāciju par iespēju pieteikties stipendijai „Ceļamaize” un nolēmusi pamēģināt.

„Stipendija ir iespēja turpināt mācības. Tā dod ticību, ka tomēr nākotnē ir cerība iegūt augstāko izglītību tepat, Latvijā. Izglītība ir ļoti svarīga ikvienam cilvēkam, man ir lieli plāni. Sāpīgs jautājums, protams, ir izglītības finansiālā puse, no tās būs atkarīgas arī manas gaitas, jo valstī izglītība šobrīd ir ekskluzīva prece. Daudzi jaunieši ierobežo savas studēšanas vēlmes tieši šā iemesla dēļ. Taču katrā ziņā izglītība man ir tikpat svarīga kā dzīves galvenās vērtības – mīlestība un veselība,” stāsta Guna.

„Mecenāti ir apbrīnojami cilvēki, kuri sniedz nenovērtējamu atbalstu jaunajiem studentiem, lai viņi spētu turpināt mācības pēc vidusskolas. Šis darbs un ieguldījums ir unikāls, visiem vajadzētu ņemt piemēru no šiem cilvēkiem,” domā Guna.

2013. gadā Guna aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "ES un NATO militāro operāciju salīdzinājums un analīze" un 2015. gadā maģistra darbu par tēmu "Piespiedu migrācijas tiesiskais regulējums un situācija starptautisko un nacionālo krīžu kontekstā".