Iluta Gīle

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (1 280 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Datorikas fakultātes pirmajā kursā.

Iluta Ģīle ir Kandavas internātvidusskolas absolvente. Par stipendiju „Ceļamaize 2009” uzzinājusi no savas klases audzinātājas Mārītes Rozītes, tās pašas dienas vakarā LNT ziņās vēlreiz dzirdējusi par stipendiju. Uzreiz apskatījusi LU Fonda mājas lapu, lai uzzinātu vairāk.

„Stipendija „Ceļamaize” ir viens no maniem lielākajiem dzīves sasniegumiem. Tā ir atbalsts un stimuls nākotnei. Mana dzīves lielākā vērtība ir mana ģimene, tāpēc, cik vien iespējams, cenšos veltīt laiku savai ģimenei. Stipendijas izcīnīšana ir būtisks finansiālais atspaids ģimenei,” stāsta Iluta.

„Šobrīd mecenātu atbalsts stipendijai „Ceļamaize” ir nenovērtējams. Man tiešām ir ļoti liels prieks, ka pasaulē ir šādi nesavtīgi cilvēki, kuriem nav žēl dot citiem un kuri atbalsta studentus. Studiju dzīve ir grūta. Tā kā es nāku no neliela ciemata, saprotu, ka pilsētā dzīvošanas izmaksas ir daudz lielākas, tāpēc no sirds saku lielu paldies visiem mecenātiem,” saka Iluta.