Iluta Klovān

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes pirmajā kursā.
Iluta Klovāne ir Rēzeknes Valsts ģimnāzijas absolvente. Par stipendiju „Ceļamaize” uzzinājusi no klases audzinātājas Marijas Viškeres, kura vienmēr bijusi liels atbalsts, lai pieteiktos dažādos konkursos. Tāpat arī mammas pastāstījusi par stipendiju konkursu pēc iepazīšanās ar informāciju „Latvijas Avīzē”.

„Pieteikties stipendijai „Ceļamaize” mani mudināja vēlēšanās studēt LU. Stipendija man dod materiālu patstāvību un stabilitāti, kā arī nodrošina visu ar studijām saistīto pamatizdevumu segšanu. Tā arī sniedz lielu gandarījumu, ka man ir jāaizstāv savas augstskolas intereses, prestižs un gods. Stipendija motivē sasniegt arvien labākus rezultātus mācībās,” stāsta Iluta, kura ar prieku piedalās dažādās aktivitātēs, īpaši tuva viņai ir dziedāšana.

„Jāsaka: paldies, ka ir tādi cilvēki, kas atbalsta Latvijas jaunatni ceļā uz izglītību! Šī rīcība ir ļoti pozitīva un labvēlīga attiecībā pret jaunajiem studentiem un LU kopumā, jo tas dod iespēju studēt tieši šeit,” pārliecināta Iluta.

2013. gadā Iluta aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Klientu apkalpošanas kvalitātes analīze un pilnveidošanas iespējas veikalā "Pull and Bear" tirdzniecības parkā "ALFA"" un 2015. gadā maģistra darbu par tēmu "Neiromārketings patērētāju uzvedības pētīšanas kontekstā".