Kristīne Gailīte

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pirmajā kursā.
Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvente Kristīne Gailīte par stipendiju „Ceļamaize” uzzinājusi skolā - nolikums par stipendiju bijis izvietots katrā klasē pie ziņojumu dēļa. Kristīne meklējusi informāciju arī internetā, lasījusi intervijas ar Fonda direktori Lailu Kundziņu „Latvijas Avīzē”. Turklāt pozitīvu pārliecību guvusi pēc tikšanās ar LU Fonda stipendiāti Kristīni Vībani, kas ieguvusi LU Fonda SEB stipendiju un Kristapa Morberga stipendiju.

„Stipendija „Ceļamaizes” dos iespēju piepildīt sapni – kļūt par angļu valodas skolotāju un tulku, studējot Latvijas prestižākajā augstskolā. Stipendija palīdzēs segt studiju maksu, kas mūsu ģimenei ir pietiekoši liela summa, jo mani vecāki ir pensionāri. Izglītība man nozīmē sevis pilnveidošanu. Jo labāka izglītība, jo lielākas izvēles iespējas, ko darīt dzīvē. Iegūt augstāko izglītību ir mans mērķis,” saka Kristīne.

„Cienu un apbrīnoju šos cilvēkus, kas tik nesavtīgi spēj palīdzēt svešiem jauniešiem, atbalstot viņu centienus iegūt augstāko izglītību. Stipendiātu labākā pateicība mecenātiem būtu izcilība studijās. Nākotnē labprāt sekotu mecenātu pēdās un palīdzētu jaunajiem studentiem piepildīt viņu sapņus pateicībā par man sniegto atbalstu šobrīd,” domā Kristīne.

2013. gadā Kristīne aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Vajadzību analīze skolēnu angļu valodas vārdu krājuma uzlabošanai skolēniem ar uzvedības traucējumiem" un 2015. gadā maģistra darbu par tēmu "Ētikas un angļu valodas integrētas mācības sākumskolā".