Laura Jurka

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (1 280 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Fizikas un matemātikas fakultātes pirmajā kursā.
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas absolvente Laura Fārenhorste (bij. Jurka) studē optometriju. Par stipendiju „Ceļamaize” pastāstījusi klases audzinātāja Ilze Celenberga, pēc tam informācija gūta arī televīzijā un radio.

„Galvenais ir noticēt sev un saviem spēkiem, tad tev noticēs arī citi,” spriež Laura. „Šī stipendija man ir drošības sajūta. Sajūta, ka kāds par mani domā un rūpējas. Protams, tā nes līdzi arī lielu atbildības sajūtu un vēlmi pierādīt, ka esmu cienīga stipendiju saņemt.”

„Mecenāti ir cilvēki ar patiesu sirds siltumu un nesavtīgu dvēseli. Viņi daļu šī siltuma sniedz mums, dodot iespēju tiekties uz virsotnēm. Ja ikkatrā cilvēkā būtu tāds gaišums sirdīs kā mecenātiem, Latvija būtu bagāta valsts ar sirdī bagātiem cilvēkiem,” saka stipendiāte.

2012. gadā Laura aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Candida albicans infekcijas iespējamība acs konjunktīvā silikonhidrogēla kontaktlēcu lietotājiem" un 2014. gadā maģistra darbu par tēmu "Mikroorganismu biofilmu veidošanās uz kontaktlēcām".