Laura Martinova

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (1 280 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Ķīmijas fakultātes pirmajā kursā.
Skrundas vidusskolas absolvente Laura Martinova par stipendiju uzzinājusi LU mājas lapā, kā arī par to informējusi klases audzinātāja.

Laura pieteikusies stipendijai ģimenes materiālā stāvokļa dēļ un ļoti vēlējusies mācīties LU: „Tā ir iespēja apgūt sev vēlamu priekšmetu, manai ģimenei nebūtu tāda iespēja atvēlēt tik lielu naudas summu studijām. Stipendija ir ideāla iespēja trūcīgiem un gudriem cilvēkiem apgūt viņu izvēlēto profesiju. Šis atbalsts ir ļoti nepieciešams.”

2012. gadā Laura aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Lignīna- kviešu salmu biorafinēšanas blakus produkta, mērķtiecīga oksidatīva modifikācija, izmantojot heteropolianjonu [PMo12O40]3- kā katalizatoru" un 2014. gadā maģistra darbu par tēmu "Glutēna noteikšanas iespējas pārtikas produktos un to izejvielās".