Līga Kozlova

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes pirmajā kursā.
Marijas Brimmbergas Pļaviņu vidusskolas absolvente Līga Plankā (bij.Kozlova) par stipendiju pavēstījusi klasesbiedrene, jo bija pārliecināta, ka Līga atbilst visiem kritērijiem, lai iegūtu „Ceļamaizi”. Informācija bijusi pieejama arī laikrakstos un radio. Arī klases audzinātāja ieteikusi noteikti pieteikties.

„Ļoti cienu vecāku pūles, sniegto atbalstu, tieši tāpēc vēlējos lielāku finansiālo neatkarību. Stipendija dod iespēju veltīt sevi mācību procesam pilnībā, jo ar stipendijas sniegto finansiālo atbalstu varu atļauties paralēli studijām nestrādāt algotu darbu. Tā palīdz raudzīties ar gaišāku skatu uz nākotni, jo izglītībai manas dzīves vērtību skalā ir nozīmīga loma,” saka Līga.

Mecenātus Līga raksturo kā cildenus: „Šo cilvēku atbalsts liecina par viņu intelektualitāti, sirsnību. Man liek justies labi apziņa, ka šajā materiālajā pasaulē vienmēr vēl var atrast cilvēkus, kas saprot izglītības nozīmi, un to, cik daudziem jauniem cilvēkiem izglītības iespējas ir ierobežotas materiālā stāvokļa dēļ. Ar savu atbalstu LU Fonda mecenāti dod spējīgiem cilvēkiem pašu galveno - iespēju.”

2013. gadā Līga aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Kravas pārvadātāja korporatīvās vietnes pilnveidošana".