Madara Ķirša

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes pirmajā kursā.
Liepājas 1.ģimnāzijas absolvente Madara Ambrēna (bij.Ķirša) par stipendiju uzzinājusi no laikraksta „Diena” un radio „SWH”. Arī skolā jutusi atbalstu - latviešu valodas skolotāja mudinājusi pieteikties un palīdzējusi sagatavot formalitātes, neatteikusi padomu.

Madara pārliecināta, ka stipendiju ieguvusi, pateicoties neatlaidībai, mērķtiecībai un centībai: „Šī stipendija nozīmē ļoti lielu atspaidu ģimenei. Turklāt izglītībai cilvēka dzīvē, īpaši mūsdienās, ir ļoti liela nozīme. Akadēmiskās zināšanas dod cilvēkam ne tikai saprašanu par globalizācijas laikā notiekošajiem procesiem, bet arī palīdz pielāgoties dinamiskajām izmaiņām, kas norisinās tieši šobrīd.”

Mecenāti ļauj jauniešiem, kuri nāk no maznodrošinātām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm vai kurus audzina viens no vecākiem, realizēt savus sapņus un fantāzijas. Tā ir viņu iespēja būt, kas vien viņi vēlas, neskatoties uz ierobežojošo faktoru – finansēm.

2013. gadā Madara aizstāvēja bakalaura darbu par tēmu "Monetāro savienību piemēri pasaulē un to atbilstības optimālai valūtas zonai novērtējums" un 2015. gadā maģistra darbu par tēmu "Starptautiskās studējošo mobilitātes ietekme uz jauniešu nodarbinātību ES".