Madara Zute

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Humanitāro zinātņu fakultātes pirmajā kursā.
Nautrēnu vidusskolas absolvente Madara Zute apgūst angļu filoloģiju. Par iespēju pieteikties stipendijai uzzinājusi skolā, kopā ar klasesbiedriem meklējuši informāciju, konsultējušies savā starpā un kopīgi kārtojuši dokumentus.

„Stipendija apvienojumā ar budžeta vietu izvēlētajā angļu filoloģijas bakalaura studiju programmā būtībā ir vienīgā kombinācija, kas ļauj man uzsākt studijas Rīgā. Var sacīt, ka stipendija ļaus „pagaršot” Rīgu un pilnvērtīgi izbaudīt studiju dzīvi tajā studiju programmā, kuru izvēlējos kā savu jau pamatskolas beigās,” stāsta Madara.

„Nesavtība ir apbrīnas un cieņas vērta, tādēļ visiem LU Fonda mecenātiem mēs, stipendiāti, būsim patiesu pateicību parādā. Ceru un ticu, ka „Ceļamaizes” stipendija patiešām būs „stipendija izcilai izglītībai”,” saka Madara.

2013. gadā Madara aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Komunikatīvā pieeja angļu valodas mācīšanā un studentu motivācija".