Marika Voronova

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (1 280 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes pirmajā kursā.
Kandavas internātvidusskolas absolvente Marika Voronova par stipendiju „Ceļamaize 2009” uzzinājusi skolā no klases audzinātājas Sandras Aukšmukstes.

„Tā kā zināju, ka vecāki nevarēs atļauties apmaksāt gan manas studijas, gan sadzīves izdevumus Rīgā, tad nolēmu, ka pieteikšos stipendijai - mēģināts jau nav zaudēts. Šī stipendija man nozīmē ļoti daudz - tā kā neiekļuvu budžeta grupā, tad stipendija deva iespēju apmaksāt mācības LU,” stāsta Marika, kura ir prasīga gan pret sevi, gan apkārtējiem, jo viņai patīk, ja iesākto izdara kārtīgi līdz galam.

Marikasprāt, mecenāti rīkojas ļoti cēli un nesavtīgi: „Daudziem studentiem, arī man, mecenāti ir dāvājuši milzīgu iespēju parādīt un pierādīt sevi. Mecenātu dāvātās stipendijas ir kā grūdiens tālākai dzīvei. Arī pati nākotnē gribētu rīkoties tikpat cēli un palīdzēt tiem, kam tas vajadzīgs. Milzīgs paldies mecenātiem!”

2013. gadā Marika aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Klientu lojalitātes veidošana uzņēmumā „Latvijas Mobilais Telefons”".