Nika Aleksejeva

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Sociālo zinātņu fakultātes pirmajā kursā.
Nika Aleksejeva ir Saulkrastu vidusskolas absolvente. Par stipendiju „Ceļamaize 2009” uzzinājusi, pateicoties ķīmijas skolotājai Rutai Grabčikai, kas parādījusi rakstu avīzē. Nika nolēmusi interesēties par stipendiju sīkāk un nodomājusi, ka noteikti jāpiesakās, jo viņas dzīves moto: nožēlo izdarīto, nevis neizdarīto.

„Stipendija „Ceļamaize” parāda, ka aktīvā dalība pilsētas un skolas sabiedriskajā dzīvē, centība mācībās un tieksme pēc pašizaugsmes Latvijā patiešām tiek atbalstīta un zināmā mērā atalgota. Esmu neizsakāmi pateicīga, ka šajos grūtajos laikos man ir dota iespēja pilnvērtīgi dzīvot un mācīties. Mans mērķis ir kļūt par Latvijas valstij vērtīgu personību, kas sekmēs valsts attīstību kādā noteiktā sfērā un cels iedzīvotāju labklājību. Prieks, ka šā mērķa īstenošanā man palīdz LU Fonds un fonda mecenāti,” stāsta Nika.

„Patiesi cienu cilvēkus, kuri, neskatoties uz iegūto mantu un labklājību, neaizmirst par to, kā tā iegūta. Mecenātes Minnas Vilhelmīnes Matildes Petkēvičs stāsts atgādina vecās mātes stāstīto: arī viņa nāk no deviņu bērnu ģimenes, viņas tēvs bija grāmatvedis, bet māte mājsaimniece, kura ļoti mīlēja bērnus, bet tad nāca II Pasaules karš un viesa korekcijas. Vecā māte stāstīja, ka brīžos, kad bija skumji skatīties uz viņas mātes ikdienas gaitām, viņa allaž atkārtoja manas vecvecmammas vārdus: „Ja nevēlies tādu dzīvi, kā man - mācies!” Mana vecā māte tā arī darīja un 19 gadu vecumā atsāka kara dēļ pārtraukto izglītību. Beigu beigās viņa ne vien pati ieguva augstāko izglītību un kļuva par vecāko grāmatvedi, bet arī palīdzēja izskoloties mazākajiem bērniem, kas tajā laikā jau bija bāreņi. Es cienu savu vecomāti, un man prieks, ka pasaulē ir viņai līdzīgi cilvēki, kas izglītību vērtē augstāk par bagātnieku dzīves privilēģijām. Paldies viņiem!” pārdomās un atmiņās dalās stipendiāte.

2012. gadā Nika aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Sabiedrisko vērtību teorija un labas prakses principu realizācija sabiedrisko mediju finansējuma modeļos un Latvijas sabiedrisko mediju attīstības iespējas"un 2015. gadā maģistra darbu par tēmu "2014. gada Krimas aneksijas ietekme uz ASV globālo dabasgāzes eksportu".