Zane Koha

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes pirmajā kursā.
Zane Koha ir Ventspils 4.vidusskolas absolvente, viņai par stipendiju „Ceļamaize” pastāstījusi matemātikas skolotāja Dagnija Gromova. Tieši viņa bijusi tā, kas aicinājusi ieinteresētos piedalīties stipendijas konkursā.

Zane stipendijai „Ceļamaize” nolēmusi pieteikties, jo jau iepriekš izlēmusi, ka studēs tieši LU. „Lai arī nebiju pārliecināta, ka iegūšu stipendiju, tomēr nolēmu mēģināt, jo apzinājos, ka tas būtu liels atbalsts, uzsākot studijas. Stipendiju uzskatu par man sniegtu iespēju mācīties to, ko vēlos, iegūt kvalitatīvu izglītību. Izjūtu arī lielu atbildību un uzskatu, ka mācībās man jāsasniedz izcili rezultāti, jo mecenāti, sniedzot savu atbalstu, ir uzticējušies, tādēļ šī uzticība ir jāattaisno,” spriež Zane, kuru raksturo mērķtiecība, lai sasniegtu iecerēto. „Ļoti augstu vērtēju mecenātu cēlo rīcību - sniegt palīdzību tiem, kam tā visvairāk nepieciešama. Šajā sarežģītajā laikā ir daudz talantīgu, centīgu jauniešu, kam nepietiekamais materiālais nodrošinājums liedz iespēju iegūt augstāko izglītību, bet, pateicoties mecenātu atbalstam, šāda iespēja tiek dota. Mecenāti ir cilvēki, kas palīdz pietuvoties saviem mērķiem, paver durvis uz labāku nākotni, jo izglītība ir nākotne! Vēlos teikt lielu paldies LU Fonda mecenātiem par man un daudziem citiem sniegto palīdzību!” saka Zane.

2013. gadā Zane aizstāvēja bakalaura darbu par tēmu "SIA "Narvesen Baltija" konkurētspējas paaugstināšana".