Zane Pērkone

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (1 280 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU  Juridiskās fakultātes pirmajā kursā.
Lizuma vidusskolas absolvente Zane Pērkone par stipendiju „Ceļamaize” uzzinājusi gan no līdzcilvēkiem, gan no informācijas medijos un skolā.

„Man stipendija ir nenovērtējams balsts, uzsākot jaunu dzīves posmu – studijas. Stipendija sedz manu mācību maksu, kas nebūt nav maza, tāpēc tas ir milzīgs atvieglojums vecākiem šajos sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos. Stipendija zināmā mērā ir ļāvusi visu apkārt notiekošo uztvert ar mazliet mierīgāku prātu un attieksmi,” stāsta Zane.

„Es vienmēr esmu apbrīnojusi cilvēkus, kas nesavtīgi palīdz citiem. Manās acīs šie mecenāti ir pelnījuši vislielāko cieņu un pateicību. Ir daudz skolēnu, kam tiešām ir nepieciešama finansiāla palīdzība, lai uzsāktu studijas, un stipendija „Ceļamaize” sniedz iespēju to paveikt. Paldies viņiem par to!” saka Zane.

2012. gadā Zane aizstāvājusi bakalaura darbu par tēmu "Nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem" un 2014. gadā maģistra darbu par tēmu "Noziedzīgi nodarījumi pret nepilngadīgo".