Zane Šinauska

Stipendiju "Ceļamaize 2009" (2 560 eiro) ieguvusi 2009./2010.ak. gadā, studējot LU Ekonomikas un vadības fakultātes pirmajā kursā.
Dobeles Valsts ģimnāzijas absolvente Zane Šinauska no Krimūnām par stipendiju „Ceļamaize” uzzinājusi no draudzenes, kura tai jau bija pieteikusies.

Zane domā, ka stipendiju palīdzēja iegūt viņas sabiedriskā aktivitāte: „Stipendija sniedz iespēju studēt! Nenoliedzami, iegūtais finansiālais atbalsts ir milzīga motivācija mācīties un sasniegt pēc iespējas augstākus rezultātus studiju procesā. Varu droši teikt, ka iegūtā stipendija ir cēlusi manu pašapziņu un ļāvusi pārliecināties par to, ka varu īstenot pat tos sapņus, kas sākumā šķita nerealizējami!”

Zanesprāt, LU Fonda mecenāti, atbalstot jaunos studentus, veic nenovērtējamu ieguldījumu katra stipendiāta dzīvē! Šāds atbalsts jo īpaši nepieciešams pirmā kursa studentiem, kuri ir „starta pozīcijā” savas nākotnes veidošanā: „Esmu ļoti pateicīga LU Fonda mecenātiem, kuri atbalsta „Ceļamaizes” stipendiju, jo tādā veidā man tiek dota brīnišķīga iespēja īstenot savu sapni par augstāko izglītību. Apzinos, ka šā brīža situācijā ne katrs to var atļauties, tādēļ jūtos priviliģēta un pilna enerģijas nepievilt tos, kuri ir noticējuši un tic manām spējām un motivācijai!”

2013. gadā Zane aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Klientu lojalitātes veidošana uzņēmumā „Latvijas Mobilais Telefons”".