Sabīne Ģērmane

Studē: LU Fizikas un matemātikas fakultāte, matemātiķis-statiķis
Hobiji: Mūzikas klausīšanās, volejbols, pastaigas, sarunas
Raksturo: Mērķtiecīga, spītīga personība ar saviem uzskatiem par apkārt notiekošo. Vēlos vēl daudz ko iemācīties un nekad nepagurt piedaloties, darbojoties dažādās aktivitātēs un vienmēr priecāties par jaunu dienu.
Moto: Nepazaudē sevi un savas dzīves dzirkstelīti! Jo pārējais viss ir iespējams un iegūstams.

Sabīne Ģērmane nāk no Gaujienas, kur absolvējusi Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolu. Par savu ceļu uz LU un stipendiju stāsta:

„Visus skolas gadus ne tikai pildīju mācību darbu, bet arī aizrāvos ar ārpus aktivitātēm – gāju gan mūzikas, gan mākslas skolā. Vidusskolā vairāk nodarbojas ar sporta aktivitātēm – spēlēju volejbolu, kā arī piedalījos dažādās olimpiādēs un konkursos. Vidusskolas pēdējā gadā man bija skaidrs mērķis – vēlējos studēt LU Fizikas un matemātikas fakultātē programmā „Matemātiķis-statistiķis”. LU izvēlējos tieši pēc šīs programmas, jo uzskatu, ka tā man ir visatbilstošākā, to nevis tikai studēšu, bet arī vēlos studēt.

Tā kā zināju, ka LU būs mana augstskola, tad arī izvēle pieteikties stipendijai bija jau pirmais solis ceļā uz studijām. Manuprāt, konkrēti izvirzītais mērķis, sekmes mācību darbā un plašais interešu loks bija tas, kas ļāva iegūt šo stipendiju. Uzskatu, ka cilvēka šarms slēpjas viņa inteliģencē, spējā pašam sev pavērt visplašākās iespējas un reizē arī izmantot tās.

Tagad varu teikt, ka esmu sasniegusi vienu no lielākajiem mērķiem – studēju LU programmā, kurā vēlējos studēt; esmu parakstījusi līgumu ar LU Fondu par stipendijas saņemšanu. Šis līgums uzliek arī savus pienākumus. Pēc pirmās studiju nedēļas ir skaidrs, ka studijas prasīs regulāru mācību darbu, apgūstot matemātiku un datormācību, tāpēc iegūt 7,5 balles pēc pirmās sesijas nebūs viegli, bet tas būs kā jauns izaicinājums un mērķis, kuru vēlos piepildīt, ieguldot enerģiju un atbildību pret mācību procesu.

Pagaidām viss liekas jauns un neparasts. Studijas atšķiras no ierastajām vidusskolas mācību stundām. Šeit ir cilvēki, kas vēlas iegūt zināšanas, apgūstot savu programmu pēc savām labākajām spējām. Esmu ļoti apmierināta ar savu fakultāti, kā arī ar dienesta viesnīcu. Ja kaut kas nav skaidrs, tad informāciju ir viegli iegūt un vienmēr būs cilvēki, kas pastāstīs, paskaidros vai ieteiks. Studijas iesākās arī ar LU rīkotu pasākumu „Pirmsaristotelis” Baldonē, kur fizmatu pirmie kursi varēja atraktīvi veidot sevi kā vienotu kolektīvu. Atrodoties Doma laukumā Aristoteļa svētku laikā, bija skaidrs, ka esmu izdarījusi pareizo izvēli. Man dota iespēja studēt un vēl saņemt stipendiju, kas atļauj domāt tikai par studiju darbu.

Studiju gados vēlos iegūt plašas zināšanas, paralēli iesaistoties un veidojot notikumiem bagātu vidi sev apkārt. Vēlos gan mācīties, gan arī dziedāt, dejot, sportot, iesaistīties studentu korporācijā. Uzskatu, ka cilvēks var pagūt izdarīt ļoti daudz, ja pats to vēlas. Pareizi saplānojot laiku, ir iespējams labi studēt, atraktīvi pavadīt brīvo laiku un neaizmirst par cilvēkiem, kas vienmēr ir blakus. Šo visu un vēl apziņu, ka nekad nenožēlošu izvēli, sagaidu no studiju gadiem LU.”