Sintija Kalniņa

Studē: LU Humanitāro Zinātņu fakultāte, Franču filoloģija.
Hobiji: Dažādi rokdarbi, kultūras pasākumu apmeklēšana, ceļošana, labas grāmatas, tautas medicīna, mūzika, citu tautu kultūru iepazīšana.
Raksturo: Ar pozitīvu uztveri un vēlmi apgūt jaunas lietas apveltīta studente.
Moto: Viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, bet ne vienmēr pa mūsu prātam, taču pat visdrūmākajos brīžos var atrast daudz gaišu lietu, ar kurām tad arī dzīvot tālāk.

Sintija Kalniņa ir Valmieras Valsts ģimnāzijas absolvente. Par savu ceļu uz LU un stipendiju stāsta:
„Par stipendiju uzzināju vispirms no paziņām, pēc tam arī skolā tikām informēti par iespēju pieteikties LU Fonda stipendijām. Nolēmu izmantot iespēju un pieteicos, jo domāju, ka tas būtu ļoti liels atbalsts, lai turpinātu mācības manis interesējošā studiju programmā. Iedrošināja arī draugi, radi, skolotāji un citi cilvēki. Par to viņiem liels paldies.

Ir liels gods būt stipendiātu sarakstā, taču tajā pašā laikā tā ir liela atbildība pret LU, LU Fondu. Tas ir arī stimuls pierādīt savas zināšanas mācībās pēc iespējas labāk.

Prieks par to, ka ir nesavtīgi cilvēki, kas atbalsta studentus un palīdz viņiem vieglāk sasniegt izvēlēto mērķi. Galvenais - darīt un ticēt sev, tad sapņi piepildās.”

2014. gadā Sintija aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "SGAV metodes analīze spāņu valodas kā svešvalodas mācīšanā un apguvē: daži teorētiskie un praktiskie aspekti".