Darja Isajeva

Studē: LU Medicīnas fakultātes ārstniecības profesionālā studiju programma.
Hobiji: Seno laiku vēsture, klasiskā literatūra, sportošana, mājdzīvnieki.
Raksturo: Mērķtiecīga, pastāvīgi pilnveidoju zināšanas un iemaņas.
Moto: Pastāvīgi pilnveidot zināšanas. 

Jāņa Priedkalna Medicīnas zinātņu pētniecības fonda stipendijas ieguvēja Darja Isajeva par savu ceļu zinātnē stāsta:

„Kopš 2.kursa (2007.gada) prof. V. Z. Klušas vadībā piedalos pētījumos par nervu sistēmas slimības patoģenēzes un ārstēšanas jaunākajām stratēģijām. Studēju literatūru par neirozinātni, lasot gan latviešu, gan ārzemju publikācijas. Lai varētu padziļināti pētīt nervu sistēmas audus, apguvu histoloģisko mikropreparātu pagatavošanas tehnoloģiju, kā arī modernās morfoloģiskās izmeklēšanas metodes –imūnhistoķīmiju un western blot metodi, kas ļauj novērtēt dažādu šūnu spektru un proteīnu ekspresiju audos.

2011./2012.gadā pētījuma „Neiroimūnās regulācijas mehānismi pacientiem ar Pārkinsona slimību un šizofrēniju un to korelācija dzīvnieku modeļos” ietvaros novērtētas histopatoloģiskās izmaiņas dzīvnieku galvas smadzenēs, kā arī virkni molekulu (glutamāta dekarboksilāze-65/67, interleikīns-1, acetilholīnesterāze un augšanas asociētais proteīns-43) ekspresija dzīvnieku galvas smadzenēs Pārkinsona un šizofrēnijas modelī un jauno medikamentu ietekme uz šo molekulu ekspresiju. Turklāt tiks novērtēta minēto molekulu ekspresija pacientiem ar Pārkinsona slimību un šizofrēniju.

Pētījumā iegūtie rezultāti parādīs jaunākās Pārkinsona slimības un šizofrēnijas patoģenēzes mehānismus dzīvnieku modeļos un cilvēkiem, tos iespējamās atšķirības un korelācijas, kā arī veicinās jauno ārstēšanas metožu un medikamentu ieviešanu klīniskajā praksē.

Prof. Jāņa Priedkalna veltītā stipendija neiroendokrinoloģijas pētījumiem Latvijā man ļoti daudz nozīmē, jo tā ļauj pilnībā pievērsties neirozinātnei un pilnveidot sevi, turklāt tas ir arī iepriekšējā darba atzinums. Liels paldies mecenātam un LU Fondam par atbalstu.”