Lauma Līdaka

Studē: RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes maģistrantūrā.
Hobiji: Burāšana, riteņbraukšana, pārgājieni.
Raksturo: Ļoti apzinīga diplomāte, kas tomēr neļaus sev kāpt uz galvas.
Moto: Nedari otram to, ko negribi, lai darītu tev.

Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendijas ieguvēja Lauma Līdaka par sevi stāsta:

„Lielākais paldies jāsaka ģimenei, kas nekad nemēģināja piespiest labi mācīties. Ļoti labi atceros teikumu, ko piektajā klasē pateica vecāki: „Mums nav svarīga atzīme, ko tev ieliek skolotājs. Svarīgs ir tikai tas, kā tu pati vērtē paveikto.” Tas deva apziņu, ka mācības ir sevis pilnveidošana, nevis izpatikšana standartiem vai kāda norma, kas jāizpilda. Tas arī radīja sajūtu, ka mani sasniegumi būs atkarīgi tikai no manis, ka varu sasniegt visu, ko patiesi vēlos.

Ar arhitektūru grūti uzturēt tīri profesionālas attiecības. Tā vienlaicīgi ir mans darbs, hobijs un sirdslieta. Tā ir joma, par kuru labprāt runāju jebkur un jebkādos apstākļos.

Stipendija nekad nav bijis mans pašmērķis. Uztveru to kā ļoti patīkamu pārsteigumu, novērtējumu par padarīto un uzmundrinājumu tālākai izaugsmei. Paldies Kristapam Morbergam un stipendijas komisijai!”