Dina Afanasjeva

Studē: LU Ekonomikas un vadības fakultātes vadību zinību bakalaura programma.
Hobiji: Pasākumu organizēšana, mārketings, sports, salsa, rokdarbi, ceļošana.
Raksturo: Aktīva studente, kas mēģina savienot mācības ar sabiedrisko dzīvi, hobijiem un atpūtu tā, lai pierādītu, ka diennaktī var būt tomēr vairāk par 24 stundām.
Moto: Viss, kas notiek, notiek uz labu!

Kristapa Morberga stipendiāte Dina Afanasjeva par sevi stāsta:
„Šobrīd mācos 3.kursā un uzskatu, ka manu studentes dzīvi var uzskatīt par interesantu, aktīvu un panākumiem bagātu, jo labi mācos, darbojos vairākās studentu organizācijās (EVF studentu pašpārvalde, AIESEC, „ESN Riga”), biju „Erasmus” studiju apmaiņā Zviedrijā, organizēju Rīgas un LU līmeņa pasākumus („Zinātnieku nakts”, Ēnu dienas LU, LU Māja, konference „Starptautiskās organizācijas Latvijā” un citi), piedalījos vairākos studentu konkursos, sacensībās (piemēram, ”Bizness 24h”), jau trešo reizi kļuvu par LU Fonda stipendiāti, bez tam neaizmirstu sportot, dejot salsu, apmeklēt mākslas skolu, kā arī dažādus seminārus, konferences un kursus.
Šajā gadā nolēmu vairāk pievērst uzmanības sevis papildus izglītošanai – apmeklēju dažādus LU, LU Karjeras centra, dažādu banku, LIAA un citu organizāciju seminārus un konferences; apguvu un drīzumā apgūšu dažādus interesantus kursus – hennas zīmējumu, aerodizaina, datordizaina. Kopā ar kursa biedreni tagad nodarbojos ar mūsu fakultātes galvenā gada pasākuma – EVF Ziemassvētku balles (šogad būs Venēcijas balle) – organizēšanu. Esmu izturējusi konkursu un jau februārī braukšu uz „Erasmus” praksi Itālijā, kur nodarbošos ar mārketingu valodas centrā. Sapratu arī, ka ļoti gribās pagarināt savus studiju gadus, cik vien ilgi ir iespējams, tāpēc drīzumā iestāšos studenšu korporācijā. Tomēr jāatzīst, ka studijas bija un joprojām paliek mana galvenā prioritāte.
Pirms iestājos LU jau kļuvu par vienu no 90 LU Fonda ”Ceļamaizes 2009” stipendiātiem – tas bija patiešām liels gods, jauna pieredze, zināšanas un motivācija iet uz priekšu, attīstīties un sasniegt mērķus. Pirmajā gadā paveicu ļoti daudz gan studiju, gan sabiedriskās aktivitātes ziņā, tā pierādot, ka esmu pelnījusi iegūt dižmecenāta Kristapa Morberga stipendiju. Tas man toreiz bija patiešām liels sasniegums un gandarījums, ka esmu pamanīta, ir vērts strādāt un censties tālāk. Izdevās piepildīt vairākus sapņus, apmeklēt interesantas un noderīgas konferences, nopirkt nepieciešamo studijām. Šogad, kad uzzināju, ka man vēl vienu reizi piešķirta K. Morberga stipendija, nevarēju noticēt savām acīm! Šoreiz priekšā ir uzstādīti lieli mērķi – studijas ASV un sava biznesa uzsākšana. Šī stipendija dos iespēju piekļūt tiem daudz tuvāk! Tagad varu droši apgalvot, ka LU Fonda birojs man ir kļuvis par trešajām mājām (otrās ir mana EVF fakultāte) un Fonda darbinieki un citi stipendiāti – par ģimeni. Tiešām esmu ļoti priecīga, ka esmu kļuvusi par daļu no šīs ģimenes un ar godu turpināšu nest LU Fonda Kristapa Morberga stipendiātes titulu, popularizējot to ar labiem darbiem, sasniegtajiem un izvirzītajiem jaunajiem mērķiem, kā arī lieliem un optimistiskiem plāniem nākotnei!”

2013. gadā Dina aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Starpkultūru kompetences veidošana starptautiskajos uzņēmumos".