Jānis Putnis

Studē: LU Teoloģijas fakultātes maģistratūra.
Hobiji: Bibliotēka, burāšana.
Raksturo: Sapņoju.
Moto: Labāk nav bijis!

Modra K.Gulbja piemiņas stipendijas ieguvējs Jānis Putnis stāsta:

„LU Teoloģijas fakultāte ir patiesā Alma Mater, šeit gūstam garīgo barību un apgūstam lasīt mākslu. Lasīt protam visi, bet saprast uzrakstīto vārdu palīdz studijas.

Liels prieks būt par Modra K. Gulbja piemiņas stipendijas ieguvēju. Šāds finansiāls atbalsts mācību procesu padara kvalitatīvāku. Man ir gods attaisnot uz sevi liktās cerības. Gribu pateikt paldies komisijas locekļiem, ka izrādāt uzticību.

Šajā akadēmiskajā gadā esmu iecerējis turpināt jau iesākto darbu „Dītrihs Bonhēfers un bezreliģiskā kristietība”, kā arī aktīvi piedalīties konferencēs un starpdisciplinārās diskusijās.”