Laura Uzule

Laura Uzule Nippona fonda Roiči Sasakavas Jauno līderu stipendiju EUR 1400 apmērā ieguvusi 2011./2012.gadā, studējot LU Sociālo zinātņu fakultātes doktorantūrā.