Svjatoslavs Kistkins

Studē: LU, Ķīmijas fakultāte, Ķīmija.
Hobiji: Mūzika, klavierspēle, futbols.
Raksturo: Es esmu tāds pats kā citi.
Moto: Nekad nepadodies - nekad, nekad, nekad, nekad, nekādos darbos: lielos vai mazos, svarīgos vai nebūtiskos. Nekad nepadosies, izņemot tos brīžus, kad cieņa un veselais saprāts ir spēcīgāks. Nekad nepakļaujies citu ietekmei un pārmērīgai ienaidnieka ietekmei. (Vinstons Čērčils)

Svjatoslavs Kistkins absolvējis Rīgas 65.vidusskolu, izcīnījis stipendiju „Ceļamaize 2011” un kļuvis par LU studenti. Par sevi stāsta:

„Par LU Fonda stipendiju "Ceļamaize" uzzināju, mācoties 12.klasē, kad draugi paņēma mani līdzi uz lekcijām. Tas bija marta sākums, bet 13.maijā (es atceros to dienu - tā bija piektdiena) es uzzināju rezultātus par stipendijas saņemšanu. Nezināju ko pat darīt, jo biju pārpildīts ar emocijām, bet nebija spēka tās izteikt.
Stipendija dod iespēju turpināt mācīties. Tagad studēju tur, kur gribēju, un esmu lepns par to, jo LU ir viena no labākajām augstskolām ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Ir sākusies jauna dzīve! Paldies tev, LU Fonds, par to!”

2014. gadā Svjatoslavs aizstāvējis bakalaura darbu Ķimijas fakultātē par tēmu "Elektroizsmidzināšanas jonizācijas apstākļu ietekme uz nekovalento struktūru veidošanos starp 5-metilcitozīnu un dažādiem cviterjonu tipa savienojumiem" un turpina studijas Medicīnas fakultātē.