Jānis Cepurītis

Studē: LU Teoloģijas fakultātes bakalaura studijas.
Hobiji: Garas pastaigas brīvā dabā.
Raksturo: Dzīves ātrums ikvienu ir ievilcis straujā ikdienas virpulī. Pagaidām savā dzīvē esmu skrējienā, ir tik daudz pienākumu un atbildības, bet reizē mēģinu no daudz kā norimt iekšēji. Apstāties un ieraudzīt svarīgo, jo mirklis iekšēja miera šodien ir liela vērtība.
Moto: Jēgu cilvēka dzīvei piešķir tikai Dieva realitāte, tāpēc pasaule ir labākā vieta cilvēka un Dieva attiecībām.

Žaņa Lapuķa piemiņas stipendijas ieguvējs Jānis Cepurītis par sevi stāsta:

„Izglītoti cilvēki visos laikos ir bijuši daļa no sabiedrības, kurā dzīvojam. Izglītība savā ziņā liek pastiepties uz pirkstgaliem, pilnveidot sevi, uzdrīkstēties sapņot. Domāju, šādas izjūtas pārņem lielāko daļu no studentiem, kas pirmo reizi ver augstskolas durvis. Studijas ir iespēja ne tikai pilnveidot sevi, bet tas ir pieredzes sākums, kad no pirmkursnieka izaug jaunie zinātnieki, pētnieki – mūsu sabiedrība. Tam visam pāri augam mēs paši – gudrībā un atziņā.

Žaņa Lapuķa piemiņas stipendija ir liels pagodinājums, tie ir kā lieli svētki, kuros kāds ir sarūpējis pārsteigumu – dāvanu, ko visvairāk esi gaidījis. Tas ir prieks par ieguldījumu nākotnē!”

2013. gadā Jānis aizstāvējis bakalaura darbu par tēmu "Apofātiskais misticisms Tomasa Mertona darbos" un 2015. gadā maģistra darbu par tēmu "Tumsas koncepcija Austrumu un Rietumu kristīgajā misticismā".