Evita Berķe

Studē: LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Rakstiskās tulkošanas profesionālā maģistra studiju programma. 
Hobiji: Ceļošana, grāmatu lasīšana, adīšana. 
Raksturo: Neskatoties uz attīstīto prātu un intuīciju, nav 100% par sevi pārliecināta, bet vienmēr ir palīdzējis apkārto morālais atbalsts un nenoliedzami arī uzslavas par labi padarītu darbu. Patīk palīdzēt citiem, pat, ja tas kavē pašas darbu. Jo liels ir gandarījums par labi padarītu darbu.
Moto: Mācīties labāko no citiem!

''Ad verbum'' tulkošanas stipendijas ieguvēja Evita Berķe stāsta:

"Pēc Angļu filoloģijas bakalaura studijām nevarēju uzreiz pieņemt lēmumu par tālāko izglītību. Zināju, ka tas brīdis noteikti pienāks un vēlēšos turpināt studijas, bet veltīju laiku profesionālajai attīstībai, lai iegūtu pieredzi „ reālajā dzīvē”. Uz akadēmisko attīstību un izglītošanos veicināja esošā darba vide, kurā tiek atbalstīta jebkura darbinieka izaugsme un tālākizglītība.

Pateicos savai studiju programmas vadītājai par ierosinājumu un atbalstu pretendēt uz  SIA „Ad verbum”  tulkošanas stipendiju, kā arī lielu PALDIES vēlos teikt savai darba devējai par atbalstu un rekomendācijas sniegšanu.

Šī stipendija man palīdzēs veikt pētījumu par medicīnas terminoloģijas pieejamību Latvijā. Ar stipendijas materiālo atbalstu man būs iespēja piedalīties konferencēs un semināros par aktualitātēm terminoloģijas attīstībā, medicīnas terminu datubāzēm un tulkošanas specifiku tieši medicīnas nozarē.

Esmu pateicīga stipendijas komisijai par man izradīto godu, piešķirot stipendiju. Domāju, ka mana dedzība par pētījuma tēmu, metodēm un vēlamo iegūstamo rezultātu bija izšķirošais faktors, kā arī tas, ka jaunas idejas rodas aizvien vairāk, domājot iespējām par pētījuma rezultātus izmantot turpmāk un attīstīt tos jau lielākā projektā."

2013. gadā Evita aizstāvējusi maģistra darbu par tēmu "Pediatrijas terminoloģijas pieejamība latviešu valodā".