Līvija Baltrušaite

Studē: LU Teoloģijas fakultāte, maģistra studiju programma.
Hobiji: Kulinārijas brīnumi, adāmadatas, laba literatūra, garas pastaigas, lielas un aizraujošas domas.
Raksturo: Atbildīga, godprātīga un uzticama.
Moto: Pateikt „Jā” Dieva piedzīvojumam.

Līvija Baltrušaite 2013./2014.ak. gadā ir ieguvusi „Ad verbum” humanitāro zinātņu stipendiju. Par sevi stāsta:

„Esmu sākusi spert pirmos soļus teoloģijas plašajā pasaulē un esmu tās daudzveidīgā skaistuma aizrauta. Priecājos, ka mana interese iepazīt, pētīt un izmantot gūtās zināšanas ir guvusi atbalstu „Ad verbum” stipendijas formā.

SIA „Ad verbum” atbalsta arī man tuvas un aktuālas vērtības – ģimeni, saprašanos, atbildību, valodas vērtību, un teoloģija arī nebūt nav sveša, iespējams, tieši tādēļ sevišķi iepriecinoši ir būt „Ad verbum” stipendiātei.

Šīs studijas man palīdz augt un pilnveidoties kā personībai. Iedvesmojoši ir mācīties zinošu pasniedzēju vadībā, pozitīvā kolektīvā, vispārēji draudzīgā atmosfērā.

Tieši pēdējā gada laikā sāku apjaust, cik skaisti un patiesi ir vārdi: gods kalpot. Lai cik lieli mums šķistu pretstati starp vārdiem „gods” un „kalpošana” tieši šādā kombinācijā, tie ir manas dzīves aicinājums. Tieši ar šiem vārdiem šobrīd varu raksturot vislielāko dzīvi piepildošo piedzīvojumu.”

2014. gadā Līvija aizstāvējusi maģistra darbu par tēmu "Sabata eshatoloģiskā dimensija".