Sintija Šauriņa

Studē: LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Rakstiskās tulkošanas profesionālā maģistra studiju programma.
Hobiji: Riteņbraukšana, literatūra, teātris, ceļošana.
Raksturo: Mērķtiecīga, aktīva, nemitīgi meklē jaunus plānus, ko realizēt, nebaidoties iet pa neiemītām taciņām.
Moto: Nav neiespējamu sapņu, ir tikai ļoti jāgrib, lai tie piepildītos.

Sintija Šauriņa 2013./2014.ak. gadā ir ieguvusi „Ad verbum” tulkošanas stipendiju:

„Mana pārliecība ir: jo vairāk cilvēks dara, jo vairāk viņš spēj izdarīt, tāpēc allaž esmu meklējusi iespējas, kā īstenot savu profesionālo potenciālu. Atgriežoties no maģistra studijām Tilburgas Universitātē, Nīderlandē, nolēmu, ka vēlos turpināt studijas. Izvēlējos studēt rakstisko tulkošanu, jo valodas mani arvien ir interesējušas, turklāt tulkotāja profesija papildinātu manu pašreizējo izglītību jurisprudencē, kā arī tā pavērtu iespēju veikt ieguldījumu starptautiskajā sadarbībā, kas mūsdienās kļūst arvien nozīmīgāka.

Tulkotājs ir starpnieks starp divām kultūrām, jo īpaši tiesību jomā ir ļoti būtiski, lai, pārnesot vēstījumu no vienas valodas otrā, tas nepazustu tulkojumā. Viens no tulkotāja uzdevumiem ir pieņemt pareizos lēmumus vārdu izvēlē, lai tulkojums nešaubīgi nozīmētu to pašu, ko oriģināls. Sava pētījuma ietvaros emeklēšu risinājumus, lai šo uzdevumu pēc iespējas atvieglotu, proti, pievērsīšos juridisko terminu tulkošanas problēmām.

Esmu ļoti pateicīga par piešķirot stipendiju, jo tā dos iespēju vairāk uzmanības veltīt tieši pētījuma izstrādei. Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību SIA "Ad Verbum" par lielisko atbalstu un stipendijas komisijai par izrādīto godu, piešķirot man stipendiju. Tāpat pateicos studiju programmas direktorei profesorei Guntai Ločmelei par motivēšanu un atbalstīšanu, piesakoties šai stipendijai, kā arī pasniedzējai Helēnai Gizelezai par atsaucību un sniegto atbalstu.”