Inga Kozlovska

Studē: LU Medicīnas fakultāte, farmācijas bakalaura studiju programma.
Hobiji: Zīmēšana, grāmatu lasīšana, dažāda veida rokdarbi, atpūta pie dabas.
Raksturo: Godīga, mērķtiecīga, izpalīdzīga, rūpīga, atbildīga, ar lielu gribasspēku un apņemšanos – visā, ko daru, ielieku sirdi un dvēseli.
Moto: Neapstāties pie sasniegtā.

Inga Kozlovska 2013./2014.ak.gadā kļuvusi par LU Fonda stipendiāti, iegūstot Farmācijas „Mēness aptiekas” stipendiju. Par sevi stāsta:

"Esmu LU Medicīnas fakultātes Farmācijas bakalaura studiju programmas 3.kursa studente. Pirmsstudiju gadus raksturo daudzas un dažādas olimpiādes, jo padevās praktiski viss, tomēr jau šajā laikā it īpaši mani interesēja eksaktais novirziens – matemātika, ķīmija un bioloģija. Jau tad zināju, ka mana nākotne noteikti būs saistīta vismaz ar vienu no šīm zinātnēm. Kā savu nākotnes profesiju izvēlējos farmāciju, jo šī nozare apvienoja sevī visas manas intereses. Pašlaik, studējot jau 3. gadu savā izvēlētajā novirzienā, ar visu sirdi un dvēseli jūtu, ka esmu izdarījusi pareizo izvēli.

Manuprāt, ceļš uz panākumiem, labiem rezultātiem balstās uz savu mērķu apzināšanos un lielu gribasspēku tos īstenot.

Stipendijas iegūšana ļaus iegādāties nepieciešamo mācību literatūru, kā arī sniegs finansiālu balstu ikdienas dzīvē, ļaujot pilnībā koncentrēties studijām.

Saņemt Farmācijas „Mēness aptiekas” izcilības stipendiju ir liels pagodinājums un morāls gandarījums – tas sniedz apziņu, ka mans darbs tiek novērtēts, kā arī nostiprina manu gribasspēku īstenot savus sapņus.

Nobeigumā no visas sirds vēlos pateikties savai mīļajai ģimenei, kura vienmēr mani atbalstīja, un LU Fondam par sniegtajām iespējām, kuras tagad paveras manā priekšā, paldies arī visiem pasniedzējiem."

2014. gadā Inga aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Lunasīna pretiekaisuma darbība cilvēku neiroblastomas SH-SY5Y šūnu līnijā" un turpina studijas maģistrantūrā.