Raivis Eihenbaums

Studē: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātē studiju programmā „Kokapstrāde”.
Hobiji: Ģitārspēle, volejbols, Latvijas vēsture.
Raksturo: Izbaudu sev tuvu cilvēku sabiedrību, izpalīdzīgs, pozitīvs, iesākto cenšos novest līdz galam.
Moto: Nekad nepadodies!

Raivis Eihenbaums ir absolvējis Kalnciema vidusskolu un ieguvis Jelgavas novada pašvaldības stipendiju. Par sevi stāsta:

„12 gados, ko pavadīju skolā, piedalījos dažādās sporta aktivitātēs, piemēram, volejbolā, basketbolā, futbolā, kā arī tēlotājmākslas pulciņā, kur spēlēju ģitāru.

Skolas laikā vēl īsti nezināju, ko darīt pēc vidusskolas absolvēšanas. Tomēr jo tuvāk nāca laiks, kad bija jāizdara izvēle, sapratu, ka tomēr gribu "iet pa sava tēva un vectēva pēdām", tas ir, saistīt savu nākotni ar mežu. Tā nolēmu iestāties Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kur apgūstu kokapstrādes inženiera profesiju. Apgūstot šo profesiju un sakrītot dažādiem apstākļiem, man rastos iespēja īstenot savu mērķi – veidot pašam savu uzņēmumu.

Par Jelgavas novada pašvaldības stipendiju uzzināju septembrī, pateicoties manam vectēvam. Gribu izteikt lielu pateicību Jelgavas novada pašvaldībai, kas izrādīja paļāvību un sniedza atbalstu mana mērķa īstenošanai, kā arī vecākiem un skolotājiem, kas mani audzināja un mācīja.”