Iveta Damroze

Studē: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmā.
Hobiji: Psiholoģija, dejošana, literatūra, ceļošana.
Raksturo: Mērķtiecīga, neatlaidīga, empātiska, ar plašu skatījumu uz apkārtesošo, nepārtrauktā pašizaugsmē.
Moto: Nav grūtību, ir tikai izaicinājumi!

Iveta Damroze 2013./2014.ak. gadā ieguvusi Kristapa Morberga stipendiju izcilniekiem. Par sevi stāsta:

„Kopš studēju Latvijas Universitātē esmu pārliecinājusies, ka man ir izdevies atrast savu īsto aicinājumu. Tagad psiholoģija ir kļuvusi par manu dzīvesveidu. Tieši studiju laikā esmu augusi visvairāk – iemācījusies pārvarēt savas iekšējās nedrošības, uzņemties aktīvu vadību pār savu dzīvi, nospraust un sasniegt izvirzītos mērķus un tiekties pēc jaunām izaugsmes iespējām.

Man tā ir bijusi liela uzdrīkstēšanās kļūt par brīvprātīgo nevalstiskajā organizācijā “Patvērums “Drošā māja””, kur līdzdarbojos preventīvās kampaņās cilvēktirdzniecības mazināšanai, kā arī mācu latviešu valodu trešo valstu piederīgajiem. Tāpat arī dalība ES programmas “Youth in Action” projektos man ir ļāvusi iepazīt ne tikai dažādas kultūras un daudzveidīgu skatījumu uz aktuāliem jautājumiem, bet arī rosina meklēt atbildi, kāds var būt mans ieguldījums, lai uzlabotu Latvijas sabiedrības psiholoģisko labklājību.

Piedzīvojot savas iniciatīvas uzplaukumu, esmu apzinājusi savu iespēju potenciālu, kas virza vēl vairāk un aktīvāk realizēt savas ieceres. Tāpēc esmu īpaši pateicīga LU Fondam par piešķirto Kristapa Morberga stipendiju – tas ir liels pagodinājums un arī novērtējums manam darbam un ieguldītajām pūlēm, taču vienlaikus tā ir liela atbildība neapstāties un turpināt pilnveidoties. Tāpat arī vēlos pateikties saviem skolotājiem par iedvesmu – pasniedzējiem, savas jomas praktizējošiem speciālistiem, kursa biedriem un brīvprātīgajiem jauniešiem.”

2014. gadā Iveta aizstāvējusi bakalaura darbu par tēmu "Kauzalitātes orientācijas un atkarīgas pašcieņas saistība ar alkohola lietošanas motīviem" un turpina studijas maģistrantūrā.