Jānis Cepurītis

Studē: LU Teoloģijas fakultāte, maģistrantūra.
Raksturo: Esmu vairāk darītājs, tāds praktiķis ar domu. Patīk daudz ko paveikt pašam, kas dod gandarījumu par paveikto. Cenšos dzīvot radoši, lai nezustu prieks par mazām lietām un būtu pazemība pret lielajām. 
Moto: Galamērķis cilvēku nemaina, bet ceļš uz galamērķi maina cilvēku.

Jānis Cepurītis ieguvis Žaņa Lapuķa piemiņas stipendiju, par sevi stāsta:

''LU Fonda stipendija ir dārga pērle. Katra no stipendijām, arī Ž.Lapuķa piemiņas stipendija, sevī nes unikālu un īpašu stāstu. Tas ir stāsts, kas sākas nevis ar materiālu atbalstu un tik ikdienišķo vārdu nauda, bet sākums tam visam ir cilvēka sirds, kas ir gatava dalīties ar to, kas pašam pieder – tā ir izvēle dot no sevis. Un to mēs nereti aizmirstam, ka lielākās vērtības, kas mums ir, tās ir dāvinātas. Tā ir ģimene, valsts, kultūra, ticība un arī izglītība. Tāpēc mums ir jāmācās pieņemt un augsti vērtēt to, ko savā šodienā esam saņēmuši.

Ž.Lapuķa piemiņas stipendija man ir vēl viens solis uz priekšu - studijās un pētniecībā.''

2015. gadā Jānis aizstāvējis maģistra darbu par tēmu "Tumsas koncepcija Austrumu un Rietumu kristīgajā misticismā".