Andrejs Jambuševs

Studē: LU Juridiskās fakultātes profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Tiesību zinātne”.
Hobiji: Ceļošana.
Raksturo: Augsta atbildības izjūta, rūpīgums, nosvērtība.
Moto: Lēnām ejot, tālāk tiek.

Andrejs Jambuševs 2013./2014.ak. gadā ir ieguvis zvērinātu advokātu biroja „Sorainen” stipendiju. Par sevi stāsta:

„Latvijas Universitāte ir nozīmīgs iespēju avots izaugsmei. Esmu centies izmantot tās sniegto. Jau pirmajā studiju gadā man tika dota iespēja piedalīties Marburgas Universitātes vasaras skolā. Tai sekoja nominācija dalībai Erasmus studentu apmaiņas programmā un studijas Konstances Universitātē Vācijā. Šī pieredze ļāva man pirmo reizi ieraudzīt mācības no cita skatpunkta un izbaudīt studenta dzīvi. Tās iedvesmots iestājos nevalstiskā organizācijā „Erasmus Student Network Riga” un pusotru gadu atbalstīju ārvalstu studentus viņu ikdienā Rīgā.

Kā topošajam juristam mani lielākie akadēmiskie izaicinājumi līdz šim bija saistīti ar dalību starptautiskās tiesas procesa izspēlēs. Vispirms kā Juridiskās fakultātes komandas pārstāvis es devos debatēt par vārda brīvību uz Oksfordu. Tam sekoja šķīrējtiesas procesa izspēle Vīnē ar priekšsacīkstēm Tbilisi. Dalība šādās sacensībās attīsta pētniecības iemaņas un ir izcils motivācijas avots sevis pilnveidošanai. Gadu vēlāk ieguvu Ķīles pilsētas stipendiju. Tā ļāva man veselu gadu studēt maģistrantūrā Ķīles Universitātē un padziļināti apgūt Vācijas tiesības.

Zvērinātu advokātu biroja „SORAINEN” jauno pētnieku stipendijai nolēmu pieteikties, meklējot jaunus izaicinājumus. Mecenāta izrādītais atbalsts un uzticēšanās ir labākais motivācijas avots censties un darīt vēl vairāk. Es vēlos pateikties zvērinātu advokātu birojam „SORAINEN” par piešķirto stipendiju. Būt par Latvijas Universitātes Fonda stipendiātu ir liels gods un atbildība. Tāpat esmu ļoti pateicīgs asociētajam profesoram dr.iur. Artūram Kučam, docentei dr.iur. Ingai Kačevskai un pasniedzējai dipl.iur., mag.soc. Sandrai Zīlei Gereišai par ilgstošu un vispusīgu atbalstu manās studijās.

Augstskolas kvalitāti lielā mērā noteic studentu vēlme apgūt vairāk par studiju programmā paredzēto un iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs, doties papildināt savas zināšanas arī ārvalstīs. Tādēļ es aicinu Latvijas Universitātes studentus nemeklēt vieglākos ceļus, bet gan izmantot ar dažādiem izaicinājumiem saistītās iespējas studiju laikā.”

2014. gadā Andrejs aizstāvējis maģistra darbu par tēmu "Vārda brīvības problemātika globālā tīmekļa vidē Eiropā".