Jānis Lungevičs

Studē: RTU Transporta un mašīnzinību fakultātē, maģistrantūras programmā “Ražošanas tehnoloģija”. 
Hobiji: Velo braukšana, motokross u.c. aktīvā atpūta, ģitāras u.c. mūzikas instrumentu spēlēšana.
Raksturo: Mierīgs pēc dabas, centīgs, ar filozofiski plašu redzējumu, kā darbojas mūsu pasaule.
Moto: Labs darbiņš, kas padarīts.


Jānis Lungevičs Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendiju 1 900 eiro apmērā ieguvis 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

„Esmu izvēlējies saistīt savas augstākās izglītības gaitas ar ražošanas procesu automatizāciju un racionalizāciju, jo uzskatu, ka šī ir sfēra ir nemitīgā attīstības procesā un tā sniedz būtisku devumu racionālākai dabas resursu izmantošanai. 

Studiju procesa ietvaros esmu izvirzīts kā grupas vecākais, kurš koordinē komunikāciju ar pasniedzējiem, kā arī seko līdzi kursabiedru akadēmiskajām gaitām.

Papildus studiju procesam nodarbojos ar zinātnisko darbību, kura saistīta ar triboloģijas, metroloģijas un slīdēšanas īpašību izpēti dažādām mašīnbūves nozares detaļām un to kopsalikumiem, tai skaitā, veicu izpēti Latvijas Kamaniņu sporta federācijas un Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas ekipējuma (slieču) slīdamības noteikšanā un uzlabošanā.

Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendijas saņemšana manā dzīvē ir nozīmīga, jo tā ļaus fokusēt vairāk laika akadēmiskās un zinātniskās karjeras pilnveidošanai.”