Santa Laukmane

Studē: LU Humanitāro zinātņu fakultātē Āzijas studijas.
Hobiji: Mācības, sports, māksla.
Raksturo: Ziņkārīga.
Moto: Es zinu tikai to, ka nezinu neko. (Sokrats).  

Santa Laukmane Kristapa Morberga stipendiju 2 200 eiro apmērā ieguvusi 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

„Kristapa Morberga stipendijas saņemšana man ir neizsakāms gods. Tā ir zīme, ka manām idejām kāds tic un uzskata, ka tās ir atbalstīšanas vērtas, sākot no pasniedzējiem, kas piekrita mani rekomendēt stipendijai, līdz ar stipendijas komisiju, kas, mani uzklausot intervijā, noticēja manai apņēmībai, un beidzot ar pašu Kristapu Morbergu, kura dāsnuma dēļ šis atbalsts ir iespējams.

Šī ir mana iespēja turpināt pilnveidoties, attīstīt savu potenciālu un to ieguldīt sabiedrībā un, protams, Latvijas Universitātē. Paldies!”