Rinalds Gulbis

Studē: LU Teoloģijas fakultātē, Teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programmā.
Hobiji: Kordziedāšana, ceļošana, teātris un opera.
Raksturo: Zinātkārs pētnieks, kurš vienmēr mēģinās vispirms atrast kāda notikuma cēloni un tikai tad sāks runāt par šī notikuma nozīmi un sekām.
Moto: Non scholae sid vitae discimus! (Ne skolai, bet dzīvei mācāmies!)


Rinalds Gulbis Dr. Modra K. Gulbja piemiņas stipendiju 2 200 eiro apmērā ieguvis 2014./2015.akad. gadā. Par sevi stāsta:

„LU VFF esmu ieguvis bakalaura grādu vēsturē, kur aizrāvos ar viduslaiku medicīnas un zinātnes pētīšanu, taču sapratu: lai izprastu viduslaiku cilvēku daudz labāk, man nepieciešamas arī padziļinātas teoloģiskas zināšanas. Tā LU Teoloģijas fakultātē ieguvu maģistra grādu teoloģijā un reliģiju zinātnē, un šobrīd straujiem soļiem tuvojos doktora grāda iegūšanai. Jāsaka, ka izvēle par labu TF ir bijusi viena no labākajām jebkad izdarītajām, fakultātē tiešām var sajusties kā labā Rietumu universitātē, kur mācībspēki ar studējošajiem strādā plecu pie pleca, bagātinot viens otru, sarunājoties un diskutējot, lai sasniegtu kopīgus mērķus.

Kā savu nozīmīgāko hobiju varu minēt dziedāšanu vienā no skanīgākajiem Latvijas koriem – Latvijas izdevniecību jauktajā korī „Burtnieks”, kur diriģentu Egīla Lipšāna un Valda Tomsona vadībā piedzīvotas uzvaras gan starptautiskos konkursos, gan neaizmirstamākās sajūtas koncertos Latvijā un arī daudzviet citur Eiropā.

Iegūtā Dr. Modra K. Gulbja piemiņas stipendija ir liels gods un vienlaikus liels pienākums, kas uzliek ar vēl lielāku pietāti un atbildību izturēties pret studijām doktorantūrā un pētnieciskajā darbā. Šī stipendija noteikti atvieglos ikdienas soli un ļaus vēl padziļinātāki  un ar lielāku atdevi nodoties disertācijas izstrādei.”