Laila Skarpa

Studējot LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē un strādājot par skolotāju ar skolēniem, kuriem ir smagi garīgās attīstības traucējumi, Laila Skarpa tic, ka „visjaukākajam mūsu vidū piemīt kāda apdāvinātība, lai arī šķietami sīka, kas raksturīga tikai viņa un kura, atbilstīgi lietota, būs dāvana arī cilvēcei”. Laila ar atbildības sajūtu veic viņai uzticētos pienākumus, spēj ieklausīties citu viedoklī un kritikā, tai pašā laikā realizējot savas idejas, rakstot projektus.