Inese Leitāne

Studē: LU Humanitāro zinātņu fakultāte, profesionālā maģistrantūras studiju programma „Rakstiskā tulkošana”.
Hobiji: Dzīves māksla, sabiedrības interešu aizstāvība, kino
Raksturo: Saprātīga, aizrautīga 
Moto: Mīlestība, cieņa un izpratne  

"Mana dzimtā valoda ir latviešu, un to es mīlu un izjūtu vislabāk. Labs tulkojums ir kā logs uz atšķirīgu kultūrtelpu un domāšanas veidu, kam par līdzekli jeb instrumentu kalpo valoda.  Uzskatu, ka latviešu valoda ir pietiekami bagāta un elastīga, lai tajā varētu izteikt sarežģītas domas un nosaukt vārdā mūsdienīgas lietas un parādības, kā arī vajadzības gadījumā darināt jaunus, organiski iederīgus vārdus. Tomēr mans pirmais princips tulkošanā ir domas skaidrība. Man tulkošanas process ir kā lēna lasīšana – varu lasīt citās valodās (angļu, franču, krievu), tomēr tikai savā dzimtajā valodā spēju vispilnīgāk uztvert un piedzīvot tekstā izteikto vēstījumu, bet pārtulkojot – ļaut to izdarīt arī citiem latviski lasošajiem.

Ar savu piemēru vēlos parādīt, cik tulkotāja profesija ir interesanta, aizraujoša un vērtīga. Studijas Rakstiskās tulkošanas programmā man ir kā tilts, pa kuru no tulkošanas kā hobija vēlos pāriet pie tulkošanas kā profesijas. Jā, tieši tā - no hobija par profesiju. Ar tulkošanu nodarbojos jau kopš vidusskolas, un vēlos pateikties savām latviešu valodas skolotājām Anitai Vanagai un Dainai Štokmanei par valodas izjūtas veidošanu un stabilu gramatikas pamatu iemācīšanu jau pamatskolā. Paldies arī svešvalodu skolotājiem un tiem, kas uzticēja pirmos tulkošanas darbus.  Līdz šim esmu tulkojusi gan ziņas, gan populāri izglītojošus rakstus, bet vēlāk pievērsos grāmatu tulkošanai.   
 Mani interesē psiholoģijas jēdzieni, cilvēka iekšējo pasauli raksturojošu vārdu izpēte un semantiskās robežas. Psiholoģijas jēdzieni līdzīgi datorlietotāja terminoloģijai arvien vairāk un dažādākos veidos ienāk cilvēku ikdienā.

Psihoterapeiti, personības izpētes un izaugsmes speciālisti un metodes šobrīd ir ļoti aktuālas,  un grāmatnīcu plauktus piepilda populārzinātniskas grāmatas, kas noderīgas dažādos dzīves gadījumos un apstākļos. (Manā tulkojumā lasāmas grāmatas par atkarības problēmām, noziedznieku psiholoģiju un drīzumā arī par disleksiju.) Vēlos, lai šo grāmatu saturs sasniegtu latviešu lasītāju un “nepazustu tulkojumā”.

Apņemos papildināt latviešu valodā lasāmo tekstu un grāmatu klāstu ar labiem tulkojumiem. Un kādreiz nākotnē vēlētos pārtulkot franču filozofu tekstus (Bergsona, Fuko, Jankeleviča u.c.) latviešu valodā.

Vēl gribu piebilst, ka, manuprāt, tulkošana ir lieliska profesija māmiņām ar maziem bērniem - elastīgā darba laika un iespējas būt līdzās, kamēr bērni aug, dēļ."