Juta Pavītola

Studē: RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, profesionālā bakalaura studiju programmā „Ģeomātika”.
Hobiji: ceļošana, sportošana, sevis attīstīšana, jaunās pieredzes iegūšana; pietrūkst laiks visam, ko gribas izmēģināt; kaislīga kinomane un grāmatu cienītāja. 
Raksturo: mierīga, laipna, izpalīdzīga, atbildīga un centīga. Dažreiz trūkst pārliecības par saviem spēkiem, bet nekad nepadodos, un viss uzsāktais tiek novests līdz loģiskam rezultātam. 
Moto: „If you feel high or low, mind that nothing good or bad lasts for ever and today is the start of the rest of you life” (no Irvina Velša grāmatas „Līme”)

Savulaik izvēlējos studēt ģeomātiku, jo šī programma ir veiksmīgs zemes zinātņu, kas saistīja no skolas laikiem, un matemātikas, kas vienmēr bija mana stiprā puse, apvienojums. Pēc četriem studiju gadiem ar savu izvēli esmu apmierināta. Uzskatu, ka ģeomātika ir plaša nozare, kas ne tikai var lepoties ar nozīmīgu praktisku pielietojumu, bet paver arī iespējas zinātniskajam darbam. 
Šajā studiju gadā rakstu bakalaura darbu, paralēli strādājot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā. Mani darba pienākumi un arī bakalaura darba virziens saistīti ar aerolāzerskenēšanas datu ģeodēzisko kontroli. Pēc bakalaura grāda iegūšanas plānoju turpināt studijas arī maģistratūrā.

Esmu ļoti pateicīga savas fakultātes vadībai par to, ka tiku izvirzīta Kristapa Morberga stipendijai. Šo faktu uztveru kā patīkamu apliecinājumu tam, ka esmu uz pareizā ceļa un ka mani sasniegumi tiek augsti novērtēti. Tas it īpaši motivē un palīdz atrast pārliecību par sevi tādā grūtā un nervozā studiju procesa posmā kā diploma darba rakstīšana.