Kirils Čelebijs

Studē: RTU Būvniecības fakultātē, programmā „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas”.
Hobiji: Sports, auto, moto.
Raksturo: Mērķtiecīgs, atbildīgs, centīgs , paškritisks.
Moto: Lai kaut ko sasniegtu, ir jātic savos spēkos.

"Vel mācoties vidusskolā, sapratu kā mana dzīve būs saistīta ar inženieriju. Man vienmēr patika matemātika, fizika un ķīmija, it sevišķi praktiskas nodarbības šajos priekšmetos. Tāpēc esmu jau 4. kursa RTU Būvniecības fakultātes students.

Tagad man ir skaidra vīzija par savu turpmāko profesiju. Pēc universitātes pabeigšanas es kļūšu par ūdensapgādes inženieri un strādāšu ar tehnoloģijām, kas ar to ir saistītas. Tīrs ūdens ir viens no svarīgākiem resursiem pasaulē un tā paliek arvien mazāk, tāpēc šīs jautājums laika gaitā paliek arvien aktuālāks. Nākotnē plānoju kļūt par augstas klases speciālistu, kas spēs dot cilvēkiem sava darba radītu kvalitatīvu produktu, kā arī attīstīt savu nozari dažādos iespējamos virzienos.

Man ir gods saņemt LU fonda izsludinātu Kristapa Morberga stipendiju. Tā dod iespēju vairāk laika veltīt studiju procesam, kā arī ir sava veida atzinība par līdz šīm paveikto darbu. Ir ļoti svarīgi apzināties, ka darbam un rezultāta sasniegšanai veltītais laiks nav veltīgi iztērēts."